TINTA Multikulturális  Egyesület

Egyesületünket a következő célok megvalósítása érdekében hívtuk életre:

Támogatni kívánjuk az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotásokat,  a periférián lévő utcai művészeteket, az egyéni és közösségi performanszokat. Szeretnénk megteremteni, az utcai művészetek kultúráját és hagyományát, fejlesztve ez által Miskolc kulturális sokszínűségét, a társadalmi önismeretet és szolidaritást.

Célunk az alkotás, a művészeti kifejezések minél változatosabb formáinak megismerése és megismertetése, ennek érdekében támogatunk minden kreatív kezdeményezést valamennyi művészeti ágban. Működésünkkel arra buzdítunk, hogy minél többen fedezzük fel a bennünk lakozó művészt és megtapasztaljuk az alkotás és az alkotói szabadság semmihez sem fogható érzését.
 
Egy toleráns, elfogadó, nyitott közösség kialakításának elősegítése, a multikulturális társadalmi értékrend fejlesztése a régióban. Lehetőséget biztosítani a kulturális sokszínűség megtapasztalására és ezáltal a másság elfogadására. A nemzetiségek, etnikumok és nyelvek közötti kulturális párbeszéd előmozdítása.
 
Bekapcsolódni a fenntartható fejlődés megvalósulására irányuló  mozgalmakba, a környezettudatos életforma népszerűsítésébe. Az állampolgárok tudatos, aktív, felelős részvételének erősítése e folyamatokban.
 
Egy olyan kulturális tér létrehozása, ami új színt hoz és méltó a Kisavas szellemi és építészeti kuriozitásához.
 
Kapcsolatok kiépítése a helyi és más országok hasonló célok megvalósítására törekvő szervezeteivel.

 
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”